Game of Stones
Pravidla

Pravidla

Cíle hry:

  • s radostí trávit čas venku (sloučit tendenci dnešních generací bavit se pomocí mobilních telefonů se zdravým pohybem na čerstvém vzduchu),
  • podpořit a rozvíjet kreativitu a umělecké dovednosti,
  • sbírat a porovnávat body k zábavě s rodinou, přáteli, spolužáky, kolegy, sousedy, atp.

Kameny, kameny, to je oč tu běží

Co je kámen?

Kameny jsou opravdové přírodní kameny, pomalované svými tvůrci. Každý kámen je tudíž 100% originální umělecké dílo. Kameny v této hře mají vždy speciální označení. Toto označení se skládá z webové adresy hry a identifikačního kódu kamene. Typicky bude mít kámen označení
GOF.ST/ID, kde ID je jednoznačný identifikační kód kamene.

Které vlastnosti má kámen?

Kameny mají
název určený jejich tvůrci,
malbu vytvořenou jejich tvůrci (vč. fotky v aplikaci)
označení vč. webové adresy hry a identifikačního ID,
hodnotu která neustále stoupá v závislosti na kategorii, stáří, uraženou vzdálenost a dosavadní počet držitelů kamenu,
historii všech umístění, vč. počtu nálezců, uražené vzdálenosti.

K čemu jsou kameny dobré?

Kameny mohou být vytvářeny (t. j. i malovány), umisťovány, odhalovány na světové mapě, rezervovány, nalézány. Vytváření, umisťování a nalézání kamenů je odměňováno ziskem bodů pro hráče, který takto činí.

K čemu je dobrá hodnota kamenu?

Hodnota kamenu je číslo, které má přímý vliv na odměňování a ceně při odhalování, nalézání, rezervování a umisťování kamenu.

Jak se hodnota kamenů počítá?

Hodnota kamenu je založena na jeho kategorii (vzácnější kategorie zvyšuje hodnotu), stáří (stárnutí zvyšuje hodnotu), uražené vzdálenosti (celková uražená vzdálenost zvyšuje hodnotu) a počtu dosavadních držitelů (čím více držitelů, tím vyšší hodnota kamene).

Jak se i já mohu stát hráčem?

Musíte si stáhnout aplikaci a zaregistrovat se na přihlašovací obrazovce v aplikaci. Registrace je též možná skrz Váš Facebook či Google účet.

Vytváření kamenů

Jak vytvořím kámen?

Jděte do Mého Přehledu v aplikaci a podívejte se, jestli máte nárok vytvářet kameny. Měli byste mít možnost přejít na obrazovku s účelem vytvoření kamene a vidět, jaké kategorie kamenů můžete vytvořit. Poté budete aplikací provedeni následujícími 3 kroky:
1. pojmenování kamene a vygenerování jeho ID (jméno je na Vaší kreativitě) a vygenerování jeho typu,
2. malování kamene (kámen namalujete a pořídíte pomocí aplikace jeho fotografii, aplikace k tomuto kroku vyžaduje fotoaparát),
3. umístění kamene (kámen umístíte sejmutím aktuální pozice Vašeho zařízení, aplikace k tomuto kroku vyžaduje GPS senzor)
Za vytvoření kamenů je tvůrci udělena odměna, která se promítne do počtu jeho bodů. Další díl odměny za tento nový kámen je přidělen při jeho nalezení dalším hráčem.

Jaké kategorie kamenů mohu vytvořit?

Aplikace Vám dovolí vytvářet 4 kategorie kamenů:
základní kameny: do maximálního počtu kamenů, které mohou být vytvořeny za den, další podmínky nejsou.
minerály: do maximálního počtu kamenů, které mohou být vytvořeny za den a za podmínky, že jste nalezl(a) 3 základní kameny,
polodrahokamy: do maximálního počtu kamenů, které mohou být vytvořeny za den a za podmínky, že jste nalezl(a) 3 polodrahokamy,
drahokamy: do maximálního počtu kamenů, které mohou být vytvořeny za den a za podmínky, že jste nalezl(a) 3 drahokamy,
Každá z kategorií obsahuje mnoho různých druhů kamenů, které jsou automaticky vygenerovány aplikací. Tyto podporují lepší diverzitu hry a dalších stádiích hry budou využity k různým úkolům a odměnám.

Jak kámen namaluji?

Klíčové je, aby označení kamene (identifikační ID a webová adresa) odolalo venkovním vlivům a všem možným druhům počasí. Dbejte prosím na vybrané materiály k vytvoření označení.
Please check this youtube video: XXXXXXXXX

Co na kameni MUSÍ být?

Na kameni musí být tvůrcem vždy uvedeno identifikační ID a webová adresa GOF.ST. Klíčové je, aby označení kamene (identifikační ID a webová adresa) odolalo venkovním vlivům a všem možným druhům počasí. Dbejte prosím na vybrané materiály k vytvoření označení.
Formát označení je následovný (ID je alfanumerický identifikační kód kamene). GOF.ST/ID

Co na kameni NESMÍ být?

Respektujme se prosím vzájemně, buďme slušní a hrajme fér. Toto platí obecně a i pro malování, pojmenovávání a označování kamenů. Nepoužívejte proto nevhodné a urážlivé výrazy či obrázky. Myslete prosím na to, že tuto hru hrají i nezletilé děti.

Umisťování kamenů

Jak umístím kámen?

Umisťovat lze buď kameny, které jsou nově vytvořené nebo kameny, které jsou nalezené a je potřeba je znovu umístit. Aplikace takové kameny nabízí k umístění.
Umisťování kamenů je kombinací fyzického umístění označeného kamenu (položením či schováním na vybrané místo) a označením polohy umístění na mapě. Poloha na mapě je automaticky označena aplikací, jakmile je kámen za pomoci aplikace umístěn (GPS senzor je vyžadován).

Kolik je odměna za umístění kamenu?

Explicitně za umístění odměna není. Odměnu dostane umisťující hráč poté, co je umístěný kámen nalezen hráčem dalším. Výše odměny se pak odvíjí od následujících faktorů:
– hodnota kamenu v době jeho nálezu dalším hráčem,
– doba, po kterou byl kámen nenalezen (tzn. čas mezi umístěním a nalezením kamene)
– vzdálenost mezi minulou polohou umístění kamene a polohou tohoto umístění.
To znamená, že čím hodnotnější kámen je, tím vyšší je odměna. Odměna je velmi ovlivněna dobou trvání, než je kámen nalezen, aby byl umisťující hráč motivován k dobrému schování kamene (ale ne příliš složitému, aby stále došlo na odměnu). Umisťující hráč je též motivován, aby kámen vzal několik kilometrů dále a vysloužil si tím vyšší odměnu.

Mohu upravit umístění již umístěnému kamenu?

Po omezenou dobu (nyní se jedná o 24 hodin) po umístění kamene je možná oprava umístění. Opravu umístění není možná, pokud si již kámen jiný hráč rezervoval či nalezl.

Odhalování a rezervace kamenů na mapě

Jak odhalím kameny na mapě?

Odhalování kamenů je jednoduché. Odhalení kamenů nejnižší hodnoty (od 0 do 20) nestojí vůbec nic a je k dispozici kdykoliv každému hráči. Stisknutím příslušného tlačítka se na Vámi vybrané oblasti v mapě (oblast odpovídá výseku mapy na displeji) odhalí kameny s hodnotou do 20. Pokud mapu posunete do jiné oblasti a budete chtít kameny odhalit v této nové oblasti, pak jednoduše stisknete tlačítko znovu a kameny se zobrazí. Pokud by na vybranou oblast připadalo příliš kamenů (např. pokud máte mapu oddálenou a vidíte tak velkou oblast), pak se může stát, že aplikace počet zobrazených kamenů omezí (zpravidla na prvních 100 kamenů). Přiblížením mapy pak zaručíte, že se Vám pro oblast zobrazí všechny v ní dostupné kameny.
Aplikace obsahuje další 3 tlačítka k odhalování kamenů vyšších hodnot (hodnoty mezi 20 a 40, 40 a 60 a hodnoty nad 60). Odhalení takových kamenů je hrazeno z bodů hráče (vždy se před odečtením bodů zobrazí okno uvádějící cenu za odhalení kamenů a toto okno vyžaduje Vaše aktivní potvrzení). Po uhrazení ceny odhalení se na vybrané oblasti mapy zobrazí maximálně 3 kameny v rámci vybraného pásma hodnot. Pokud pro tuto oblast žádný odpovídající kámen neexistuje, pak jsou hráči body za odhalení vráceny a hráč může zkusit jinou oblast.

Jak si rezervuji kámen?

Kámen lze rezervovat za pomoci mapy v aplikaci. Kameny můžete jednoduše vyhledat v oblasti Vašeho zájmu a následně rezervovat. Časově omezená rezervace skryje kámen všem ostatním hráčům (v mapě v aplikaci, nikoliv v reálném světě), a tak máte větší šance na získání kamene. Cena za rezervaci (odečítaná z bodů rezervujícího hráče) se odvíjí od hodnoty kamene. Doba rezervace je omezená, proto s hledáním pospěšte.

Mohu rezervovat kámen vícekrát?

Počet rezervací není omezen. Můžete si stejný kámen rezervovat tolikrát, kolik budete chtít, pakliže budete mít pokaždé dostatek bodů k zaplacení ceny za rezervaci.

Nalézání kamenů

Jak naleznu kámen?

Kámen může být nalezen 2 způsoby:
– náhodně (např. spatřením kamene na výletě, procházce, atp.),
– za pomoci mapy v aplikaci (s případnou rezervací).

Co když naleznu kámen, ale neznám tuto hru?

Můžete se k nám jednoduše přidat, pokud se Vám nápad hry líbí. V tom případě si stáhněte aplikaci a registrujte se na úvodní obrazovce.
Pokud tuto hru hrát nechcete, nechte prosím kámen na původním místě. Toto je klíčové pro bezproblémový chod hry. Prosím, neničte ostatním hráčům tuto hru.

Co mám dělat, když naleznu kámen?

Použijte prosím aplikaci k vložení identifikačního ID kamenu, který je uveden přímo na nalezeném kamenu. Vložit ID můžete po kliknutí na symbol kamene ve spodním menu aplikace. Pokud máte na nalezení kamenu nárok, pak je ID aplikací akceptováno, stav kamene se změní na nalezený a Vy obdržíte první část bodů za tento kámen. Druhá (typicky mnohem větší) část bodů je vyplacena za umístění tohoto kamene, tj. když Vámi umístěný kámen nalezne další hráč.

Kdy mám nárok na odměnu za nalezení kamenu?

Odměna se uděluje pokaždé. Jedinou podmínkou je, že jeden a ten samý kámen (tj. se stejným ID) lze nalézt pouze jednou.

Proč nemohu nalézt kámen, který jsem si rezervoval(a)?

Důvody mohou být různé. Důvodem může být velmi pečlivé schování kamene, jiný důvod může být ztracení či odcizení kamene. Vezměte tento aspekt prosím na vědomí při výběru místa k umístění kamene. Aplikace v budoucnu nabídne možnost nahlášení (momentálně tato funkce není k dispozici) nenalezitelného kamene. Takový pak bude v případě vícera hlášení automaticky deaktivován.

cs_CZCS